Regulamin

§1

Warunki wstępne

Niniejszy dokument stanowi Ogólne warunki użytkowania strony internetowej Urosept.pl, która jest udostępniana w Internecie przez Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A.

Użytkowanie strony jest równoznaczne z zapoznaniem się i wyrażeniem zgody przez Użytkownika na wszelkie zasady, warunki, ostrzeżenia i inne przewidziane prawem przepisy zawarte w tym dokumencie. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje któregoś z punktów regulaminu, bądź w jakikolwiek sposób treści zawarte na stronach serwisu godzą w uczucia bądź przekonania Użytkownika, prosimy opuścić stronę.

§2

Właściciel strony

Właścicielem strony są Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A., ul. Towarowa 47/51, 61-896 Poznań.

§3

Strona i jej całkowita zawartość jest własnością Poznańskich Zakładów Zielarskich Herbapol S.A., licencjodawców oraz podmiotów współpracujących z Poznańskimi Zakładami Zielarskimi Herbapol S.A. i podlega ochronie zgodnie z właściwym obowiązującym prawem, w szczególności prawem cywilnym, prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej. Wszelkie użycie ograniczone jest tylko i wyłącznie to użytku osobistego, niekomercyjnego. Użytkownik nie ma prawa modyfikowania, kopiowania, przekazywania oraz udostępniania materiałów zawartych na stronie internetowej, z wyjątkiem sytuacji gdy właściciel materiałów udostępni je na podstawie odrębnych, pisemnych zezwoleń regulowanych stosowną umową.

§4

Warunki użytkowania

Warunki użytkowania portalu mogą się zmienić, jednak zawsze obowiązująca wersja tego dokumentu jest dostępna pod adresem http://urosept.pl/. Użytkownikami strony internetowej urosept.pl mogą być osoby korzystające z zasobów tej strony za pośrednictwem Internetu, telefonu komórkowego oraz każdego innego środka przekazu jego treści, określane dalej jako Użytkownicy.

Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A. nie ponoszą odpowiedzialności w sposób pośredni lub bezpośredni za informacje lub oferowane usługi, z wyjątkiem tych, które ma obowiązek zagwarantować na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za skutki, szkody i krzywdy użytkownika mogące być następstwem dostępu do wymienionej strony internetowej oraz wszelkich zmian, które mogą następować w dowolnym momencie i bez konieczności wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A. nie odpowiadają również za dostęp do treści portalu, jak tez wszelkie następstwa wykorzystania zawartych w nim informacji – są one dokonywane na odpowiedzialność użytkownika.

Użytkownik ma prawo do publikowania swoich komentarzy określonych treści w miejscach do tego przeznaczonych. Żadna z tych informacji nie może być pod żadnym pozorem sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, obraźliwa, obsceniczna, naruszać praw autorskich, znaków towarowych czy rozpowszechniać treści niezgodnych z prawem polskim i międzynarodowym, a także nie może zawierać mogącego wyrządzić szkodę oprogramowania lub opisów takich procesów.

Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A. zastrzegają sobie prawo do modyfikacji lub usunięcia niezgodnych z niniejszym regulaminem materiałów oraz powiadomienia stosownych organów ścigania w razie podejrzenia popełnienia przestępstwa, jednakże użytkownik powinien osobiście upewnić się, że dostarczany i publikowany materiał jest zgodny ze wcześniej wspomnianymi warunkami. Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za skutki umieszczanych przez użytkowników informacji.

Użytkownik udziela Poznańskim Zakładom Zielarskim Herbapol S.A. prawa do dowolnego i bezpłatnego publikowania, modyfikacji, dystrybucji i kopiowania oraz wykorzystania w inny sposób wszelkich publikowanych przez użytkownika materiałów.

§5

Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A. dołożą wszelkich starań, aby prezentowane w serwisie informacje były zgodne z prawdą, jednak w żaden sposób Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A. nie mogą gwarantować ich poprawności, dokładności czy kompletności. W żaden sposób wszelkie treści o charakterze medycznym bądź farmaceutycznym nie mogą być traktowane przez użytkowników jako wiążąca informacja o charakterze leczniczym, terapeutycznym czy medycznym. Właściwymi dla udzielenia tego typu informacji są lekarze i farmaceuci, z którymi użytkownik powinien się skontaktować w razie jakichkolwiek problemów zdrowotnych. Żadne z tych informacji nie mogą być substytutem porady lekarskiej lub farmaceutycznej.

§6

Wszelkie opinie wyrażane przez użytkowników portalu nie wyrażają punktu widzenia spółki Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A.

§7

Poprzez użytkowanie strony internetowej urosept.pl użytkownik godzi się na stosowaną przez nas Politykę Prywatności oraz akceptuje regulamin. Jeżeli użytkownik nie zgadza się z powyższymi warunkami, prosimy o opuszczenie strony oraz nieodwiedzanie strony internetowej urosept.pl. Właściciel strony Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A. zastrzega sobie prawo do uaktualniania niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym czasie, w związku z tym prosimy o regularne zapoznawanie się z jej treścią. Użytkowanie naszego Serwisu mimo zmian w niniejszym dokumencie oznaczać będzie akceptację nowych warunków, pomimo braku zapoznania się z nimi.

§8

Jeżeli nie zgadzasz się z niniejszą Polityką Prywatności, prosimy nie odwiedzać serwisu oraz nie korzystać z usług prezentowanych na stronie internetowej urosept.pl.

§9

Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.